Solution

امکانات سفارشی سازی

در ذیل به لیستی از امکانات برنامه ریزی و سفارشی سازی سیستم به طوریکه نیازهای مختص هر مشتری را برآورد کند اشاره می شود.

1- امکان برنامه ریزی سفارشات با وزن ها و حجم های متفاوت : هر سفارش می تواند وزن و حجم مربوط به خود را داشته باشد. سیستم داینا اکسپرس این امکان را می دهد که سفارشات با وزنها و حجم های مختلف را درنظر گرفته شود به طوریکه از حد اکثر ظرفیت وسایل نقلیه استفاده شود.

2- امکان برنامه ریزی سفارشات با اولویت : هر سفارش می تواند اولویت تحویل داشته باشد به عنوان مثال بعضی از سفارشات مثل مواد خوراکی زودتر از بقیه سفارشات بایستی تحویل داده شود. سیستم داینا اکسپرس این امکان را می دهد که سفارشات با اولویت بالاتر زودتر تحویل داده شوند.

3- امکان برنامه ریزی سفارشات Pickup  یا Delivery: هر سفارش می تواند Pickup  یا Delivery  باشد سیستم داینا اکسپرس این امکان را می دهد که این نوع سفارشات در برنامه ریزی حمل لحاظ شود .

4- امکان برنامه ریزی سفارشات با پنجره زمانی: هر سفارش می تواند پنجره زمانی اختصاصی داشته باشد به عنوان مثال یک سفارش بایستی فقط در فاصله زمانی 9-12 تحویل شود. سیستم داینا اکسپرس این امکان را می دهد که هر سفارش در پنجره زمانی مخصوص به خود تحویل داده شود.

5- امکان برنامه ریزی سفارشات Transfer  : هر سفارش می تواند به این صورت باشد که از یک نقطه Pickup  شود و به نقطه ای دیگر Delivery  شود. سیستم داینا اکسپرس این امکان را می دهد که سفارشات از از نقاط Pickup  جمع آوری و به نقاط Delivery  تحویل داده شود.

6- امکان برنامه ریزی حمل سفارشات به وسیله وسایل حمل و نقل متفاوت: شرکتهای حمل ونقل وسایل حمل و نقل متفاوتی در اختیار داردند که هرکدام ظرفیت و هزینه استفاده خاص خود را دارد. سیستم داینا اکسپرس این امکان را می دهد که از حداکثر این ظرفیتها با کمترین قیمت استفاده شود.

7-امکان برنامه ریزی با توجه به محدوده جغرافیایی: ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که امکان تردد بعضی از وسایل نقلیه در بازه زمان خاص در محدوده جغرافیایی خاص وجود نداشته باشد مثل منطقه طرح ترافیک بین ساعت 8 تا 5 بعد از ظهر. سیستم داینا اکسپرس این امکان را می دهد که تمامی این محدودیتها در نظر گرفته شود.

8- امکان استفاده از ظرفیت خالی رانندگان آزاد همانند استپ: بسیاری از شرکتهای حمل ونقل به استفاده از ظرفیت خالی رانندگان یا Freelancer  روی آورده اند که منجر به کاهش قابل توجه هزینه های ارسال می شود. استفاده از این ظرفیتهای خالی نیازمند برنامه ریزی بسیار دقیق می باشد. سیستم داینا اکسپرس امکان استفاده از این ظرفیتهای خالی رانندگان آزاد را به مشتریان می دهد.

9- امکان برنامه ریزی سفارشات لحظه آخر:  در بسیاری از مواقع این امکان وجود دارد که در لحظه آخر سفارشی حذف و یا اضافه شود. سیستم داینا اکسپرس این امکان را می دهد که در صورت  تغییرات لحظه آخر امکان برنامه ریزی مجدد وجود داشته باشد.

10-امکان برنامه ریزی چند مسیره : در بسیاری مواقع یک وسیله نقلیه پس از تحویل سفارشات به انبار بر می گردد و مسیر دوم و یا سوم را انجام می دهد سیستم داینا اکسپرس امکان برنامه ریزی مسیرهای چندگانه را ئیزمی دهد.

11- امکان لحاظ کردن سیستم منطقه بندی حال حاضر مشتریان: بسیاری از شرکتها سیستم منطقه بندی خاص خود را دارند. سیستم داینا اکسپرس این امکان را می دهد که سیستم منطقه بندی شرکتها در تصمیمات برنامه ریزی حمل لحاظ شود.