پیک های موتوری

پیک‌های موتوری

پیک‌های موتوری یک از مشتریان بالقوه داینا اکسپرس می‌باشند. سیستم داینا اکسپرس به این شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که به جای دریافت و تحویل تنها یک سفارش در آن واحد، بتوانند در یک سفر چندین سفارش را دریافت نموده و تحویل دهند. این امکان باعث افزایش فوق‌العاده بهره‌وری در سیستم پخش توسط پیک موتوری می‌شود. درنتیجه یک پیک موتوری می‌تواند در روز با طی مسیری کوتاه تر تعداد سفارش به مراتب بیشتری را پوشش دهد.

همچنین پیک‌های موتوری تحویل غذا می‌توانند از سیستم داینا اکسپرس استفاده کرده و تعداد بیشتری سفارش را در طی یک سفر پوشش دهند.