شرکت های پخش (پخش سرد و گرم)

شرکت های پخش (پخش سرد و گرم)

شرکت‌های پخش روزانه به هزاران مشتری مختلف در سطح شهر خدمات ارائه می‌دهند. راه‌حل‌های داینا اکسپرس می‌تواند به‌سادگی باعث افزایش بهره‌وری حمل‌ونقل این شرکت‌ها تا 50% شود. در مسئله پخش گرم با استفاده از نرم‌افزار داینا اکسپرس می‌توان برنامه‌ریزی منطقه‌ای (Territory Planning) مناسب و بهینه را انجام داد. درنتیجه ناوگان حمل‌ونقل بطور بهینه به مناطق مختلف در سطح شهر اختصاص داده خواهند شد. در مسئله پخش سرد الگوریتم‌های فوق پیشرفته داینا اکسپرس به کاربر (پخش گیر) این امکان را می‌دهد که در مدت زمانی کوتاه تمام مسیرهای بهینه را برای ناوگان حمل‌ونقل مشخص کند.