استقرار انبارها (Depot Location)

استقرار انبارها

با استفاده از ابزارهای شبیه‌سازی و الگوریتم‌های مسیریابی، بهترین نقاط برای اختصاص انبار جهت سرویس دادن به نقاط مختلف در سطح مشخص می‌شود و به مشتری ارائه می‌گردد.